Sanayimize Bakış

Sanayimize Bakış

  Gaziantep, sanayi ve ticaret yapısıyla Türkiye ekonomisinde önemli bir yer tutmaktadır. Coğrafi konumu bakımından bölgeler arasında bir köprü gibi duran Gaziantep her şeyden önce bir ticaret merkezidir. 
    Gaziantep'te kurulu büyük sanayi işyerleri sayısı Türkiye genelinin yüzde 4'ünü, küçük sanayi işyerleri sayısı ise, yüzde 6'sını oluşturmaktadır. Bu yapısıyla da küçük ve orta ölçekli başta olmak üzere sanayi sektörü, geniş istihdam olanakları sunmaktadır. 
    İktisaden faal nüfusun % 28.72'si imalat sanayi kollarında çalışmaktadır. Gaziantep'in imalat sanayiindeki mevcut tesislerin büyük çoğunluğu Organize Sanayi Bölgeleri, Örnek Sanayi, Küçük Sanayi Bölgesi. Nizip Caddesi ile 1. ve 2. Ünaldı- Şehreküstü bölgelerinde yerleşmişlerdir.

    İmalat Sanayi ve Sektörel Yapısı: Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde bir ekonomik merkez konumunda olan Gaziantep'te imalat sanayi de gelişmiş durumdadır. İmalat sanayinde küçük imalathane ve atölyelerin yanı sıra. büyük tesislerin de sayıca çokluğu dikkat çekmektedir. Gaziantep sanayisi bir çok sektörde Türkiye'nin en önemli üretim merkezi konumundadır. 
Gaziantep'te imalat sanayii; gıda, tekstil, kimya-plastik, makine-metal. otomotiv yan, inşaat yan. deri ve işlenmiş deri mamulleri, orman-ağaç-kağıt ürünleri sanayii adları altında sekiz grupta toplanmıştır. 
Organize Sanayi Bölgesi: Organize sanayi bölgesi; birbiri ile işbirliği halinde üretim yapan orta ve küçük ölçekli işletmelere planlı bir alanda ortak altyapı hizmetlerinden yararlanarak daha kolay ve ucuz üretim yapma olanağı sağlayan bir sistemdir. Gaziantep'te halen 12 milyon m2'lik alanıyla üç organize sanayi bölgesi bulunmaktadır. 210 hektarlık alan üzerinde kurulu bulunan 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde 138 firma faaliyet göstermektedir. Firmalar genelde orta ölçekli olup ağırlıklı olarak tekstil. makine. metal. kimya. plastik ve gıda sektörlerinde faaliyet göstermektedir. Bu bölgede 20 bin işçi çalışmakta. aylık ortalama 20 milyon Kw/h elektrik enerjisi ile 100 000 ton su kullanılmaktadır. 
 2. Organize Sanayi Bölgesi: 450 hektarlık alan üzerinde kurulmuş ve 277 sanayiciye tahsisi yapılmıştır. Altyapı inşaatı bitmemesine rağmen 150 büyük ölçekli firma faaliyete geçmiştir. Halen bölgede 100 firma inşaat ve montaj aşamasındadır. Bölgede ağırlıklı olarak tekstil, kimya, plastik ve gıda sektörlerinde üretim yapılmakta. 20.000 işçi çalışmakta, ayda 25 milyon kw/h ve 100 000 ton su tüketilmektedir. 2. Organize Sanayi Bölgesi. 540 hektarlık alan üzerinde planlanmıştır. Bölgede faaliyet göstermek için 900'ün üzerinde sanayici arsa talebinde bulunmuş, ancak 297 sanayiciye arsa tahsisi yapılabilmiştir. Halen bölgede tekstil. gıda. inşaat malzemeleri ve sentetik dokuma alanlarında yüz civarında firma faaliyete başlamıştır. Bunun yanında Gaziantep sanayicilerinin taleplerini karşılamak için dördüncü bir organize sanayi bölgesi kurulma çalışmaları sürmektedir. 
 Örnek Sanayi ve Küçük Sanayi Sitesi: Örnek Sanayi Sitesi, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Birleşmiş Milletler Sınai ve Kalkınma Teşkilatı (UNIDO) tarafından müştereken gerçekleştirilen 350.000 m2'lik bir alanda her biri 800 m2 kapalı sahası bulunan 50 örnek sanayi işyerinin yer aldığı bir bölgedir. 
 Site, işletme hacmi ve üretim metotları bakımından küçük ve orta ölçekli sanayicilere örnek olması ve teşvik edilmesi amacıyla kurulmuştur. Sitede yer alan başlıca sektörler; tekstil makineleri, çelik döküm. otomotiv yedek parçaları, buhar kazanları, baraj ekipmanları, hububat-bakliyat işleme makineleri. metal ve ağaç işleme makineleri. boya ve ambalaj sanayi tesisleridir. 1., 2. ve 3. küçük sanayi sitesindeki işyeri sayısı 3620 toplam işçi sayısı da 25 000'dir. Bölgede bulunan sanayicilere hizmet vermek amacıyla kurulan KOSGEB. bölgedeki işletmelere eğitim, mühendislik. müşavirlik ve laboratuar hizmetleri sunmaktadır. 
Nizip Caddesi ve Çevresi : Organize sanayi bölgeleri ve küçük sanayi sitelerinin yapılmasından önce şehir içinde sanayi faaliyeti gösterilen ilk bölge Nizip Caddesi'dir. Bölgede 150 firma faaliyet göstermektedir.
Bu bölgede faaliyet gösteren firmalarca genel olarak. Plastik ayakkabı, un, irmik. halı, akrilik iplik, pamuk ipliği ve metal eşya üretimi yapılmaktadır. Hızlı nüfus artışı ve kentleşme neticesinde şehir içinde kalan işletmeler üretimlerinin bir bölümünü veya tamamını sanayi bölgelerine taşıma eğilimi içerisindedir. 
 Ünaldı-Şehreküstü Bölgesi : Gaziantep sanayisinin ilk yerleşim bölgelerinden biridir. Bölgede 700 firma bulunmaktadır. Firmaların çoğunu mercimek işleme, plastik ve halı fabrikaları oluşturmaktadır. Firmalar genelde küçük ve orta ölçeklidir.
 Gaziantep Ticaret Odası Avrupa Birliği Bilgi Bürosu: Avrupa Komisyonu Türkiye Temsilciliği'nin 1996 yılında başlattığı "Türkiye Bölgesel Bilgi Ağı" ilk kez Gaziantep'te gerçekleşti. Avrupa Birliği Bilgi Büroları'nın ilki Gaziantep Ticaret Odası bünyesinde kuruldu. 
Büronun görevi, Avrupa Birliği ve özellikle Avrupa Birliği-Türkiye ilişkileri konularında yerel bilgi taleplerini karşılamaktadır. Büroya, ayda ortalama 15-20 başvuru olmuş. üç yılda toplam 700'e yakın bilgi talebi cevaplandırılmıştır. Büro ayrıca Avrupa Komisyonu Türkiye Temsilciliği tarafından Türkçeleştirilen AB ile ilgili toplam 12 bine yakın yayının dağıtımını gerçekleştirmiş, 16 seminer ve konferans düzenlemiş. Gümrük Birliği ile ilgili araştırmalar yapmış, iş ve mesleki eğitim projeleri geliştirmiş, film festivali, karikatür sergisi. konserler, kompozisyon ve resim yarışmaları gibi kültürel ve sanatsal etkinlikler düzenlemiştir.
 
GAP VE GAZİANTEP

  
Güneydoğu Anadolu Projesi, bölgenin sosyo-ekonomik kalkınması için sanayi, tarım, inşaat. ulaştırma. eğitim ve sağlık gibi tüm sektörleri içeren bir "Entegre Bölgesel Kalkınma Projesi"dir. Ayrıca bugüne kadar uygulanmakta olan merkezden sektörel bazda planlama çalışmalarının en büyük örneğidir. 
 Gaziantep bu dev sanayisi ve ekonomik yapısı ile, GAP kapsamı içerisinde bulunan illerin tümünden daha ileri durumda olmakla beraber, GAP ile direkt ilişkisi bulunmaktadır. Coğrafi konum olarak. GAP kapsamında olan bölgenin tamamlayıcısı ve kapısı durumundadır. GAP sulama şebekesi projesinde Gaziantep topraklarının bir kısmı da sulanacaktır. Dolayısıyla sulanan bölgede sulu tarıma geçilebileceğinden toprak daha bereketli ürün verecek, pazara ve ihracata yönelik ürün çeşitliliği sağlanacak. ürün deseni ve rotaryonları geliştirilerek ürün yoğunluğunun artırılması sağlanacaktır. 
Gaziantep'te GAP ile birlikte hayvan yetiştiriliciliği gelişmiş. sulu bölgelerde tatlı su balıkçılığı yapılmaya başlanmış. yolcu ve yük trafiğinde önemli artışlar görülmüş. bu yolcu ve yük trafiğinin artışına paralel olarak otoyollar inşa edilmiş. nüfus açısından şehrin çekim gücü artmış ve dolayısıyla şehrin iç hacmi de büyümüştür. 
GAP'taki tüm bu oluşumlar. yüksek istihdam imkanı sağlayacak. hali hazır bölgenin en önemli problemlerinden olan işsizliğe ve göçe çare olacaktır. Hazır altyapısı. önemli kavşak noktasında bulunması. sanayi ve ticaret yapısı. etkisinde bulundurduğu birçok il ile birlikte Gaziantep bölgenin hammadde ve ziraat ürünlerini değerlendirerek iç ve dış piyasalara mamul maddeler halinde sunacaktır.
 
GÜNEYDOĞU’NUN SANAYI BAŞKENTI; GAZIANTEP


 
Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde üretilen ürünlerin işlendiği, iç ve dış pazara sunulduğu bir sanayi ve ticaret merkezi Gaziantep, ekonomideki önemini ve hedeflerini her sene katlayarak daha da büyütüyor. Tarım kenti algısını sanayi sektöründe yaptığı ataklarla yıkan Gaziantep, OSB’sindeki 5. bölgenin tamamlanmasıyla 36 milyon metrekare büyüklüğe erişecek.  Sanayi ürünleriye172 ülkeye ihracat yapan Gaziantep, 2023 yılında 350 bin kişiye istihdam yaratmayı ve 30 milyar dolar ihracat yapmayı hedefliyor. Bu rakamın 5 milyar doları ise, makine halısı ihracatıyla gerçekleşecek.
 Nüfusu, ekonomik yapısı, turizm potansiyeli ve büyükşehir statüsü ile Türkiye`nin 6. büyük kenti Gaziantep, yaptığı yatırımlarla bölgesinin en büyük kenti olma özelliğini taşıyor. Coğrafi yönden GAP’ın giriş kapısı, sanayisi ve ticari hacmi ile de bölgenin merkezi olan Gaziantep, ekonomik yönden çevresindeki birçok ili etkisi altında tutuyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde üretilen ürünlerin işlendiği, iç ve dış pazara sunulduğu bir sanayi ve ticaret merkezi Gaziantep, ekonomideki önemini ve hedeflerini her sene katlayarak daha da büyütüyor.  Beş Organize Sanayi Bölgesi, birçok sanayi alanları, küçük sanayi siteleri, serbest bölgesi, jeopolitik konumu ve liman kentlerine yakınlığı avantajlarını içinde bulunduran kent, bu avantajlarını ihracat rakamlarına da yansıtıyor. 2012 yılında yaptığı  5 milyar 879 milyon 414 bin dolar ihracatını bu senenin ilk 6 ayında yüzde 12,2 artışla 3 milyar 143 milyon 889 bin dolar olarak gerçekleştirdi. Gaziantep'in ülke çapında ihracat payı %13 olarak görülüyor.   Hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri, halı, tekstil ve hammaddeleri, kimyevi maddeler ve mamulleri ile demir, demir dışı metaller ihracatta önde gelen sektörler. Fakat bu sektörlerin arasından makine halıcılığını ayrı tutmak gerekiyor. Çünkü Gaziantep, Türkiye’nin halı üretiminin yüzde 75’ini gerçekleştiriyor ve ürettiği halıları 123 ülkeye ihraç ediyor. Şuan 5 sanayi bölgesi bulunan Gaziantep’in 6. ve 7. Sanayi bölgesi kurulma çalışmaları hızla devam ediyor. Gaziantep’in bu hareketliliğinin bir amacı var; 2023 yılında 30 milyar dolar ihracat yapmak.
Türkiye’nin En Büyük Sanayi Merkezi
Gaziantep’te, 5. bölgenin tamamlanmasıyla 36 milyon metrekare büyüklüğe erişecek olan Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi (OSB) şuanda Türkiye’nin en büyük OSB’si. Burada 743 fabrika faaliyet gösteriyor ve bu fabrikalar, yaklaşık 100 bin kişiye istihdam sağlanıyor. Birçok sektörde dünya ve Türkiye lideri olan firmaların yer aldığı bölgede, aylık 259 milyon kilovatsaate ulaşan elektrik tüketimiyle rekorlar kırılıyor. Gaziantep sanayisi yalnız OSB ile sınırlı değil. OSB elbette sanayinin lokomotifi ama, Ayakkabıcılar Sanayi Sitesi, Havaalanı Sanayi Bölgesi, Nizip Caddesi ve Çevresi, Küçük Sanayi Sitesi, Örnek Sanayi Sitesi, Serbest Bölge, Teknopark, Ünaldı Şehreküstü, 25 Aralık Sanayi Sitesi de dikkate alınması gereken diğer üretim alanları. Bu üretim alanlarında, çok büyük firmalar faaliyet gösteriyor. İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO)  her yıl geleneksel olarak açıkladığı, “İlk 500 Büyük Sanayi Kuruluşu” listesinde 23 firma bulunuyor. Ancak Gaziantep’in başarısını sadece son senenin sonucu ile değerlendirmek mümkün değil. Bu liste,  2006 yılında 10 firma ile temsil edilen Gaziantep’in sanayideki hızlı gelişiminin bir kanıtı. 172 ülkeye ihracat yapan Gaziantep, 2023 yılında 350 bin kişiye istihdam yaratmayı ve 30 milyar dolar ihracat yapmayı hedefliyor.
 
DÜNYA HALILARINI GAZIANTEP’TEN ALIYOR

Tekstil sektörünün önde gelen ili Gaziantep’te, en çok makine halıcılığı öne çıkıyor. Gaziantep Türkiye’nin halı üretiminin yüzde 75 ini karşılıyor. Gaziantep,  2012 yılında 2011 yılına göre, yüzde 30 artışla, 1 milyar 485 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Gaziantep’te şuan,  halı üretimi yapan 150 firma bulunuyor bu firmalarda toplam bin 100 makine faaliyet gösteriyor. Yılda 350 milyon metre kare halı üretimi yapılan sektörde tam 40 bin kişi istihdam ediliyor. Başta Ortadoğu ülkeleri olmak üzere Suudi Arabistan, Irak, ABD, Almanya, Rusya gibi çok değişik ülkelere ihracat yapılıyor. Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği Başkanı Salahaddin Kaplan 2023 5 milyar dolarlık ihracat yapmak gibi bir hedef belirlediklerini söylüyor.  
 Gaziantep’in Yatırımcıya Sunduğu Avantajlar

 • Yabancı yatırıcımlar için iyi bir pazar olan Suriye, Irak ve diğer Ortadoğu ülkelerine yakın olması.
 • GAP’a en yakın sanayi ve ticaret merkezi olması.
 • Altyapısı ve sanayisi gelişmiş, kalifiye elemanı yeterli sanayi bölgesi olması
 • Serbest bölge ve Ar-Ge çalışmaları için Teknoparkının olması.
 • 11 milyon metrekarelik alan üzerine kurulu 5.Organize Sanayi Bölgesinin de arsa tahsisine başlanmış olması.
 • Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi içerisinde demiryolunun ve iyi bir container terminalinin bulunması.
 • Tüm sanayi bölgelerine doğal gazın kullanılıyor olması.
 • Adana, Mersin ve İskenderun bölgelerine otoyol bağlantısının bulunması.
 • Uluslararası havaalanının bulunması.
 • Gaziantep ve çevresindeki illerde çok sayıda TIR filolarının bulunması.
 • Yerleşik köklü bir ticaret kültürü ve alt yapısının bulunması.

Dış ticaret yapan firmaların ve yabancı yatırımcıların ihtiyaç duyduğu, bankacılık, gümrükleme, lojistik, depolama, müteahhitlik, iletişim, ulaşım, konaklama vb. birçok hizmet dallarında da Gaziantep ciddi bir alt yapıya sahip olup, bu sektörlerde yerel, ulusal ve uluslararası birçok firma faaliyet göstermektedir.
 

Top